Indien mogelijk, onder de 'header' van het artikel altijd een inleidend stukje plaatsen. Deze dient minimaal 3 regels (op de site) in te nemen in verband met de layout van het artikel. Wanneer het ge embed stukje media in het artikel geen introductie nodig heeft, leeg laten.

!!Altijd tekst en media scheiden door 2x enter (1 regel witruimte) er tussen te plaatsten (in de wordpress back-end)!!
Dit geld ook voor alinea's. Een regel witruimte tussen zowel teksten als media.
Voor een nieuwe regel kan er 1x enter worden gebruikt. Er wordt dan geen nieuwe alinea aangemaakt.

Opmerkingen